Kanuni Koşullar | Hotel Asistan

Kanuni Koşullar - Hotel Asistan Online Bilgileri


Hizmet Hüküm ve Şartları

KULLANICI VE ÜYE ŞİRKET için uyarı: Merkezi HOTELASİSTAN web sitesinin (halen www.HOTELASİSTAN.com’da yer alan) (“HOTELASİSTAN Web sitesi”) ve bu yolla sunulan HOTELASİSTAN Hizmetlerinin (“KULLANICI VE ÜYE ŞİRKET) tarafınızdan kullanımı ile ilgili aşağıdaki Hüküm ve Şartları ve HOTELASİSTAN Gizlilik Politikasını (birlikte “Anlaşma” yı oluştururlar) dikkatle okuyunuz. HOTELASİSTAN web sitesinin bütün alanlarına serbestçe girilebilir ve bu alanlara girerek bu Anlaşmanın ilgili bölümlerini kabul etmiş olursunuz.

1. HOTELASİSTAN Hizmetleri

Bu Anlaşma HOTELASİSTAN tarafından sunulan hizmetleri kapsar ( “HOTELASİSTAN Hizmetleri” olarak anılırlar):

1.1 HOTELASİSTAN Online Bilgilendirme Hizmeti (“HOTELASİSTAN Bilgilendirme Hizmeti”) HOTELASİSTAN tarafından merkezi olarak yönetilen bir iş bilgilendirme hizmeti olup HOTELASİSTAN tarafından geliştirilmiş olan bir yöntemi kullanarak diğer bilgiler ve ilgili hizmetlerle birlikte toplanan ve düzenlenen iş verileri ile bilgilerinin (“HOTELASİSTAN Verileri”) sağlanmasını kapsar. HOTELASİSTAN Bilgilendirme Hizmeti HOTELASİSTAN Web sitesinin “Dizin” kısmında bulunmaktadır. HOTELASİSTAN Bilgilendirme Hizmeti ÜYE ŞİRKETLERİN ürünleri ve/veya hizmetleri ile ilgili bilgileri içermektedir ve böylece tedarikçi konumunda bulunan ÜYE ŞİRKETLERİN ürün ve/veya hizmetlerinin fotoğraf ve bilgilerine KULLANICI’ lar tarafından ulaşılması sağlanmış olacaktır.

1.2 HOTELASİSTAN, HOTELASİSTAN Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir kısmını) zaman zaman değiştirme, düzeltme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu Anlaşma, HOTELASİSTAN Hizmetleri ile ilgili taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder. HOTELASİSTAN önceden bildirmek suretiyle HOTELASİSTAN Web sitesi üzerinden yayımlanmış olan bu Anlaşmada değişiklik yapabilir.

2. HOTELASİSTAN Hizmetlerinin kullanılması

2.1 ÜYE ŞİRKET, HOTELASİSTAN’ın belirlediği esaslara dayalı üyelik sözleşmesinin akdedilmesi ilk katılım bedeli veya senelik hizmet bedelinin (reklam bedeli) ödenmesi ile sözleşmeye bağlı üyeliğe hak kazanır. Bu durumda ÜYE ŞİRKET, unvanı, adresi ve yetkilisinin adı, soyadı, telefon ve faks numarası, tercih edilen logo, görsel resim, banner görsel çalışmalarını ve ÜYE Şirket’in faaliyet alanına ilişkin bilgileri doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. ÜYE ŞİRKET, başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti eder. Bu bilgilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı HOTELASİSTAN sorumlu tutulamaz.

2.2 KULLANICI, HOTELASİSTAN Hizmetlerinin verildiği web sitesini ücretsiz ziyaret eden ve HOTELASİSTAN Hizmet ve Verilerinden yararlanan ziyaretçidir. KULLANICI (kazara görüntüleme hariç olmak kaydıyla) herhangi bir şekilde iş amaçları dışında HOTELASİSTAN Hizmetleri yoluyla ve bunlarla bağlantılı olarak alınan HOTELASİSTAN verilerini veya ÜYE ŞİRKETLERE ait İçerikleri herhangi bir şekilde kopyalamamayı, pazarlamamayı, yeniden satmamayı, dağıtmamayı, yeniden iletmemeyi, yayımlamamayı, otomatik tarama veya indirme veya başka bir yolla taşımamayı veya herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanmamayı kabul eder.

2.3 Şüphelerin giderilmesi için ve herhangi bir kısıtlama getirmeden, HOTELASİSTAN verileri veya ÜYE ŞİRKETERE ait içerikler, HOTELASİSTAN ile rekabet edecek herhangi bir şekilde, herhangi bir ürün veya hizmetin parçası olarak kullanılamaz ve ÜYE ŞİRKETERE sunulamaz. 2.4 HOTELASİSTAN Verilerinin veya HOTELASİSTAN Hizmetlerinin “spam” ve/veya istenmeden yasa dışı pazarlama amaçlı kullanımı kesinlikle yasaktır – örneğin (ve herhangi bir sınırlama getirmeden) KULLANICI, pazarlama veya ürün satışı veya hizmet sunma amacıyla istenmeyen mesajlar göndermek için HOTELASİSTAN Verilerini veya HOTELASİSTAN Hizmetlerini kullanmamalıdır. HOTELASİSTAN Hizmetleri, kişinin HOTELASİSTAN Websitesi’nde listelenmiş olan kurumsal e-posta adresleri dışındakilere e-postalar göndermesi için kullanılamaz.

3. Lisans

HOTELASİSTAN, KULLANICI’ya yalnızca bu Anlaşmanın hüküm ve şartları altında dahili amaçlar için şahsi, özel olmayan, devredilemeyen HOTELASİSTAN Hizmetlerine ve HOTELASİSTAN Verilerine girme ve kullanma lisansı (“Lisans”) verir. KULLANICI, bu Anlaşma ile verilen haklarını devredemez, bırakamaz ve alt lisans olarak veremez ve özellikle KULLANICI herhangi bir kişinin (KULLANICI kurumsal bir şirket veya iş ortaklığı olduğunda yetkili çalışanları dışında) HOTELASİSTAN’ ın önceden yazılı izni olmadan HOTELASİSTAN Verilerini kullanmasına veya bunlara girmesine izin vermez.

4. Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet Hakları

4.1 Yasanın öngördüğü kapsam dışında HOTELASİSTAN Hizmetleri yoluyla veya bunlarla bağlantılı olarak ulaşılabilen bir yazılıma ait parçaların tümü veya bir kısmı ile ilgili geriye mühendislik yapmamayı, geri derlememeyi, de monte etmemeyi, düzeltmemeyi veya değiştirmemeyi kabul eder. 4.2 KULLANICI, HOTELASİSTAN Verilerinin değerli bir bilgi kaynağı teşkil ettiğini ve HOTELASİSTAN Hizmetleri ve HOTELASİSTAN verilerine ait veya bunlarla ilgili telif hakkı, ticari markalar ve tüm diğer sınai mülkiyet haklarının HOTELASİSTAN veya duruma göre ÜYE ŞİRKETLER’ in bulunduğu durumlarda lisansörlerinin mülkiyetinde olduğunu ve olacağını kabul eder. KULLANICI, HOTELASİSTAN Verilerinin kaynağı veya mülkiyeti ile ilgili herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı simgesini veya herhangi bir diğer tanım veya bilgiyi değiştiremez, kullanamaz, dağıtamaz veya çıkaramaz. 4.3 HOTELASİSTAN ve HOTELASİSTAN logosu tescilli ticari markadır ve herhangi bir nedenden dolayı kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 4.4 KULLANICI ve ÜYE ŞİRKET, HOTELASİSTAN hizmetlerinin herhangi bir kısmını değiştiremez, uyarlayamaz veya düzeltemez ve herhangi bir şekilde HOTELASİSTAN Hizmetlerine zarar verecek bir yazılımı kullanamaz.

5. Yükümlülük

5.1 KULLANICI, HOTELASİSTAN Hizmetlerinden faydalanırken kendi beceri ve yargısını kullanmak zorunda olduğunu ve HOTELASİSTAN Hizmetlerinin risklerini üzerine alarak kullandığını kabul eder. KULLANICI’nın HOTELASİSTAN Hizmetlerinden aldığı veya bu yolla edindiği bilgilerden faydalandığı herhangi bir kullanım KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.

5.2 KULLANICI, bir sınırlama getirmeksizin, HOTELASİSTAN Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanan bilgiler ile ilgili olarak, ÜYE ŞİRKET tarafından açılan herhangi bir dava veya yapılan herhangi bir talep veya tüm düzenleyici cezalar dahil HOTELASİSTAN Verilerinin veya HOTELASİSTAN Hizmetlerinin KULLANICI tarafından doğrudan veya dolaylı kullanımından kaynaklanan her türlü zarar, ziyan veya yükümlülüğe karşı HOTELASİSTAN’ ı tazmin eder. KULLANICI, HOTELASİSTAN’ ın vermiş olduğu Hizmetlerden yararlanmak suretiyle, ÜYE ŞİRKETLERLE irtibata geçerek almış olduğu mal ve / veya hizmetlerdeki ayıplardan HOTELASİSTAN’ ın sorumlu olmadığını ve bu konuya ilişkin açılabilecek olan davalarda HOTELASİSTAN’ a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında HOTELASİSTAN’ ı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

5.4 KULLANICI, HOTELASİSTAN Hizmetlerinin ilgili tedarikçileri tanımlayamayacağını veya KULLANICI ile ilgili tedarikçileri tanımlayamayacağını kabul eder. KULLANICI, HOTELASİSTAN Hizmetlerinin sonuçlarını değerlendirmek için kendi beceri ve yargısını kullanacaktır ve HOTELASİSTAN Hizmetlerinden elde edilen tüm diğer bilgiler üzerine hareket etme sonucunda ortaya çıkan her türlü iç veya dış masraflardan (sınırlama getirmeden tüm dış danışmanlık ve iç yönetim masrafları dahil) HOTELASİSTAN’ ı sorumlu tutamaz. Ayrıca, KULLANICI kayıp iş fırsatlarından veya HOTELASİSTAN Hizmetleri yoluyla tanımlanamayan ilgili tedarikçilerden kaynaklanan her türlü potansiyel kayıptan dolayı HOTELASİSTAN’ ı sorumlu tutamaz.

5.5 KULLANICI, HOTELASİSTAN’ ın yalnızca KULLANICI ve ÜYE ŞİRKETLER arasındaki işi, oluşturduğu veritabanı sayesinde kolaylaştırdığını ve HOTELASİSTAN’ ın KULLANICI ve herhangi bir ÜYE ŞİRKET arasındaki herhangi bir işleme sözleşmeye bağlı katılımının söz konusu olmayacağını da kabul eder. Buna göre, KULLANICI ve herhangi bir ÜYE ŞİRKET arasındaki her türlü tedarik veya anlaşmazlık ile ilgili madde ve şartlar yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.

5.6 HOTELASİSTAN Verileri, HOTELASİSTAN Verileri’ nde listelenmiş olan anketler, kanıt listeleri ve derinlemesine yapılan görüşmelerden faydalanarak toplanır. HOTELASİSTAN Verilerinin birçoğu HOTELASİSTAN’ a ikinci veya üçüncü taraflarca sağlanır. HOTELASİSTAN’ ın bilgilerinin ticari anlamda mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için makul tüm çabayı göstereceğini taahhüt etmesine karşın HOTELASİSTAN, HOTELASİSTAN Verilerinin güncelliği, kullanışlılığı veya herhangi bir hatasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.7 HOTELASİSTAN Hizmetleri ve Verilerinin tatmin edici kalitesi, ticari elverişliliği, amaca uygunluğu veya herhangi bir tanımı karşılaması veya genel kalitesi ile ilgili garanti, hüküm veya şartlar dahil (sınırlama getirmeden) herhangi bir garanti, hüküm veya şart olmaksızın “olduğu gibi” kullanıma sunulmuştur.

5.8 Interaktif hizmetlerin ve genel olarak Internet’in yapısı gereğince HOTELASİSTAN, HOTELASİSTAN Hizmetleri kullanımının arıza veya hatalardan muaf olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti veya söz vermez ve HOTELASİSTAN’ ın, HOTELASİSTAN hizmetlerinden faydalanırken her türlü bildirim veya şebeke hatası, gecikme veya arıza ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan (geçici veya başka şekilde) herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır. HOTELASİSTAN, burada sayılan hüküm ve şartlar konusu Hizmetlerin, KULLANICI’ya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

Bu sitedeki bazı linkleri tıklamak KULLANICI’yı diğer sitelere yönlendirebilir ve HOTELASİSTAN bu tür sitelere ait herhangi bir bilginin veya herhangi bir konunun herhangi bir şekilde doğruluğundan ve içeriğinden sorumlu veya yükümlü değildir.

6. Ücretler ve Güvenlik

6.1 ÜYE ŞİRKETLER, HOTELASİSTAN Hizmetlerinin belli kısımlarına (“Ücretli Hizmetler”) giriş yapmak istemesi halinde, İLK GİRİŞTE “Katılım” veya “ilk giriş” bedeli veya YILDA BİR KEZ, HOTELASİSTAN tarafından belirlendiği şekil ve oranlarda HOTELASİSTAN’ a (veya HOTELASİSTAN tarafından herhangi bir şekilde yönlendirildiği şekilde) giriş/abonelik birimleri için iadesi olmayan ücret(ler) ödemesi gerekecektir.

6.2 Siteyi ziyaret eden KULLANICI’ların, HOTELASİSTAN Hizmetleri karşılığında herhangi bir ücrete kesinlikle tabi değildir.

6.3 HOTELASİSTAN, Diğer iletişim sistemlerinde olduğu gibi Internet üzerinden bilgi gönderimiyle ilgili engelleme riskleri vardır. HOTELASİSTAN’ ın engelleyici riskleri minimize etmek için tüm normal önlemleri almış olmasına karşın KULLANICI her türlü bilginin KULLANICI’ya ait olan risk altında gönderildiğini ve HOTELASİSTAN' ın bu bilgilerin iletim sürecinde güvenlikten sorumlu olmayacağını kabul eder.

7. Gizlilik Politikası

Bize ÜYE ŞİRKET olarak kaydolduğunuzda veya bilgi için başvurduğunuzda yalnızca tarafınızdan kendinizle ilgili verilen şahsi bilgileri alacağız. Bu siteyi yalnızca KULLANICI olarak göz atmak amaçlı ziyaret ediyorsanız, isminiz, kontak bilgileriniz gibi şahsi bilgileriniz talep edilememektedir. Bu sitenin “Üyeler Alanı”ndan her zaman ÜYE ŞİRKETLER firma bilgilerini on-line olarak güncelleyebilir ve değiştirebilir.

8. Ekipman

KULLANICI, HOTELASİSTAN Hizmetine giriş yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm gerekli bilgisayar donanımı ve yazılımı, modemler ve telekomünikasyon bağlantılarını edinmek, işletmek ve korumaktan münferiden sorumlu olacaktır.

9. Gizlilik

HOTELASİSTAN Hizmetleri dahilinde ve bunlarla ilgili tüm bilgileri ve HOTELASİSTAN Verilerini toplamak ve düzenlemekle ilgili HOTELASİSTAN tarafından geliştirilen yöntem gizli tutulacaktır.

10. Sonlandırma

HOTELASİSTAN, ÜYE ŞİRKET’e otuz (30) gün öncesinden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda ve neden göstermeksizin HOTELASİSTAN Hizmetlerini (veya bunların herhangi birini) sonlandırabilir. ÜYE ŞİRKET, Anlaşma altındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya ÜYE ŞİRKET iflas, tasfiye veya konkordatoya gittiğinde, alacaklılarıyla isteğe bağlı anlaşma yaptığında veya borçlarını ödeyemez durumda kaldığında veya yediemin belirlediğinde, diğer hak veya çarelere başvurmadan HOTELASİSTAN herhangi bir zamanda HOTELASİSTAN Hizmetlerini (veya bunlardan herhangi birini) askıya alabilir, ani bir uygulama kararıyla bu Anlaşmayı sonlandırabilir. HOTELASİSTAN Hizmetinin askıya alınması veya bu Anlaşmanın sonlandırılması durumunda HOTELASİSTAN hiçbir şart altında herhangi bir ücret veya bu ücretin bir kısmını (varsa) iade etmekle sorumlu olmayacaktır. Bu Anlaşmanın sonlanması üzerine ÜYE ŞİRKET, HOTELASİSTAN Hizmetinde kullanmak amacıyla edinmiş olduğu HOTELASİSTAN Verilerinin tüm kopyalarını derhal yok edecek ve ÜYE ŞİRKET’İN sonlanma öncesinde HOTELASİSTAN Hizmeti tarafından kullanılmak üzere edindiği bilgileri kullanmayı sürdürmesine izin verilmesine karşın HOTELASİSTAN Hizmetlerinden faydalanmayı derhal durduracaktır.

11. İlgili Yasa ve Anlaşmazlıklar

Bu Anlaşma, Türk kanunlarına uygun şekilde idare edilecek ve yorumlanacaktır (kanunların çatışmasına ilişkin yasalar hariç) ve taraflar Türk Mahkemelerinin yargısına başvuracaklardır. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Anlaşma, HOTELASİSTAN’ ın, HOTELASİSTAN Hizmetleri veya HOTELASİSTAN Verileri ile ilgili dünyadaki herhangi bir diğer yargı mercinde sözleşme ihlali, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer genel hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili veya benzeri başka bir dava kovuşturmasını engellemeyecektir.