KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Teknolojinin sürekli gelişim göstermesi, beraberinde iş hayatına bakış açısında değişiklikleri getirmiştir. Her işletme, kendine özgü bir dokusu olmakla birlikte birbirine benzerlik göstermektedir. İşletmenin yerinde saymayıp her geçen gün bir adım daha ileri gitmesinin sağlanması için iş ve işlemlerin bir sistem içerisinde yürümesi büyük önem arz etmektedir.
Yoğun rekabet şartları, beklentilerin değişmesi organizasyonun süreçlerinin planlanması, bu planlamanın bir sistem halinde yürütülmesi gerekliliğini daha da önemli hale getirmiştir. Kalite Yönetim Sistemleri bu anlamda şirketlerin temelde yapması gereken süreçlerin belirlenmesi konusunda doğru bir yol gösterici olacaktır.
Kalite, Yönetim ve Sistem. Bu üç kelime birbiri ile bağlantılı şekilde planlanıp uygulandığı sürece, hedefe ulaşmak için çok doğru bir yol izlenmesini, kurum kültürünün oluşmasını ve izlenebilirliği sağlayacaktır.
Burada önemli olan faktörler süreçlerin uygulanabilir ve işletmenin çalışma şartlarına uygun hazırlanması, süreçler hazırlanırken çalışanların katılımcı olmasıdır. Böylece uygulamaya geçiş süreci daha hızlı olacağı gibi sistemin sonuç alma süresi de hızlanmış olacaktır.
Yönetim sistemlerinde belirlenecek hedeflerin süreç içerisinde gerçekleşmesinin takip edilmesi, çalışmaların uygulama ara kontrollerinin yapılması sistemi her zaman dinamik ve dinç tutacaktır.
Önemli konulardan biri de çalışanlara yatırım yapılmasıdır. Organizasyon süreçleri hazırlanırken her aşamada personelin eğitimlerinin planlanması, sosyal imkanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulması, ücret politikasının yaptığı işe uygun şartlarda belirlenmesi gibi iyileştirici ve motivasyon arttırıcı planlamalar görünmeyen kalemlerin verdiği zararın minimuma inmesini sağlayacak, beraberinde iş gücünü de artıracaktır.
Saygılarımla

Canan AKTAŞ
Çevre Mühendisi

Yazarın Diğer Yazıları

    Fuar Takvimi